Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i ScandiDos AB

ScandiDos AB

ScandiDos AB
Dag Hammarskjölds väg 52 A
752 37 Uppsala

Hemsida:

www.scandidos.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

ScandiDos erbjuder mätinstrument för att kvalitetssäkra strålbehandling av cancer.

Teckningsperiod:

1 september 2017 - 1 september 2017

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

15 Mkr

Teckningskurs:

6 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

150,8 Mkr pre-money.

Villkor:

Emissionen tecknas av Invium Partners (100 000 aktier), David Zetterlund (1 000 000 aktier), Erik Tour (700 000 aktier)och Richard Rettig (700 000 aktier).

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss