Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i ScandiDos AB

ScandiDos AB

ScandiDos AB
Dag Hammarskjölds väg 52 A
752 37 Uppsala

Hemsida:

www.scandidos.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

ScandiDos erbjuder mätinstrument för att kvalitetssäkra strålbehandling av cancer.

Teckningsperiod:

20 maj 2015 - 2 juni 2015

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

23,9 Mkr

Teckningskurs:

4 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

18 maj 2015

Värdering:

47,8 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:2.

Post:

Övrigt:

Emissionen omfattas till 90 procent av teckningsåtaganden och garantiutfästelser.

Uppdaterat: 2015-05-19

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss