Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i ScandiDos AB

ScandiDos AB

ScandiDos AB
Dag Hammarskjölds väg 52 A
752 37 Uppsala

Hemsida:

www.scandidos.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

ScandiDos erbjuder mätinstrument för att kvalitetssäkra strålbehandling av cancer.

Teckningsperiod:

3 mars 2014 - 21 mars 2014

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

21,75 Mkr

Teckningskurs:

14,50 kr

Likviddag:

1 april 2014

Avstämningsdag:

Värdering:

147,5 Mkr pre-money.

Villkor:

Utan företrädesrätt.

Post:

Minimum 350 aktier.

Övrigt:

Scandidos förväntas börja handlas på First North den 11 april 2014.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss