Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Scandic Hotels Group AB

Scandic Hotels Group AB

Scandic Hotels Group AB
Sveavägen 167
113 46 Stockholm

Hemsida:

www.scandichotelsgroup.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Scandic är en hotellkedja med omkring 160 hotell i åtta länder, där majoriteten finns i Norden.

Teckningsperiod:

3 juni 2020 - 17 juni 2020

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

1 765 Mkr

Teckningskurs:

20 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

1 juni 2020

Värdering:

2 059,7 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 6:7. Aktieägare kommer att erhålla en (1) teckningsrätt för varje på avstämningsdagen innehavd aktie. Sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av sex (6) nya aktier.

Post:

Övrigt:

Slutliga villkor för Företrädesemissionen, inklusive ökningen av aktiekapitalet och antal aktier som emitteras, förväntas beslutas av styrelsen och offentliggöras senast den 25 maj 2020.

Vissa av Bolagets största aktieägare, Stena Sessan, AMF och Formica Capital har, med förbehåll för sedvanliga villkor, åtagit sig att teckna aktier i Företrädesemissionen motsvarande deras respektive pro rata-andelar, motsvarande 19,9 procent, 16,5 procent respektive 5,3 procent, vilket sammanlagt utgör 41,6 procent av Företrädesemissionen, samt att rösta för Företrädesemissionen. Vidare kommer AMF, med förbehåll för sedvanliga villkor, att teckna ytterligare 500 miljoner SEK i Företrädesemissionen, motsvarande cirka 28,6 procent av Företrädesemissionen, med förbehåll för att AMF inte blir ägare till mer än 29,9 procent av Bolaget efter Företrädesemissionen. Därutöver har Swedbank Robur uttryckt sin avsikt att teckna för sin pro rata-andel i Företrädesemissionen, motsvarande 5,7 procent, samt att rösta för Företrädesemissionen vid Extra Bolagstämman. VD, CFO och styrelseordförande har även uttryckt avsikt att delta i Företrädesemissionen.

DNB och Goldman Sachs International kommer att agera som så kallade underwriters och garantera ett antal aktier, till lika stor del, uppgående till ett maximalt belopp motsvarande det som inte omfattas av teckningsåtagandena av Stena Sessan, AMF och Formica Capital i Företrädesemissionen.

Utöver företrädesemissionen på 1,75 Mdkr har bolaget avtalet om en kreditfacilitet på 1,15 Mdkr.

Uppdaterat: 2020-06-01

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss