Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB
Luntmakargatan 46
Stockholm

Hemsida:

www.sbc.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

SBC har en rikstäckande verksamhet med kontor på sex orter i landet. Företagets verksamhet bedrivs inom affärsområdena förvaltningstjänster, av olika slag inom moderbolaget SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB, och projektutveckling för SBCs bosparare inom dotterbolaget SBC Mark AB. Företagets totala tjänsteutbud består av ekonomisk/teknisk förvaltning, ombyggnad, juridik samt projektutveckling,

Teckningsperiod:

3 april 2009 - 21 april 2009

Lista:

NGM Equity

Emissionsbelopp:

100,1 Mkr

Teckningskurs:

13,75 kr

Likviddag:

Kontant betalning

Avstämningsdag:

31 mars 2009

Värdering:

Pre-money 71,5 Mkr och post money 171,6 Mkr

Villkor:

Företrädesrätt 7:5

Post:

Övrigt:

Emissionen garanteras i sin helhet av SBC ek för, som är bolagets största aktieägare.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss