Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Saxlund Group AB

Saxlund Group AB

Saxlund Group AB
Fannys Väg 3
131 54 Nacka

Hemsida:

www.saxlund.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Saxlund är en miljöteknikkoncern som utvecklar, producerar, och servar utrustning och anläggningar för miljövänlig, effektiv och resurssnål energiproduktion. Saxlund Group AB hette tidigare Pilum AB.

Teckningsperiod:

22 maj 2017 - 8 juni 2017

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

64 Mkr

Teckningskurs:

3 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

11 maj 2017

Värdering:

12,8 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 5:1. För varje aktie i Bolaget som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av fem (5) nya aktier.

Post:

Övrigt:

Pilum har ingått avtal om emissionsgarantier motsvarande 100 procent av emissionsbeloppet.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss