Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Saxlund Group AB

Saxlund Group AB

Saxlund Group AB
Fannys Väg 3
131 54 Nacka

Hemsida:

www.saxlund.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Saxlund är en miljöteknikkoncern som utvecklar, producerar, och servar utrustning och anläggningar för miljövänlig, effektiv och resurssnål energiproduktion. Saxlund Group AB hette tidigare Pilum AB.

Teckningsperiod:

18 mars 2016 - 4 april 2016

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

11,2 Mkr

Teckningskurs:

0,25 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

15 mars 2016

Värdering:

2,8 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 4:1. För varje aktie i Pilum som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av fyra (4) nya aktier.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är säkerställd till 100 procent via teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Uppdaterat: 2016-03-11

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss