Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Saxlund Group AB

Saxlund Group AB

Saxlund Group AB
Fannys Väg 3
131 54 Nacka

Hemsida:

www.saxlund.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Saxlund är en miljöteknikkoncern som utvecklar, producerar, och servar utrustning och anläggningar för miljövänlig, effektiv och resurssnål energiproduktion. Saxlund Group AB hette tidigare Pilum AB.

Teckningsperiod:

21 januari 2014 - 3 februari 2014

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

20,9 Mkr

Teckningskurs:

0,10 kr per aktie (0,20 kr per unit)

Likviddag:

Avstämningsdag:

17 januari 2014

Värdering:

Villkor:

Företrädesrätt 1:1. För varje befintlig aktie erhålls en (1) uniträtt. Två (2) uniträtter ger rätt till teckning av en (1) unit innehållande två (2) aktier och en vederlagsfri (1) teckningsoption.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är fullt ut säkerställd genom teckningsförbindelser från huvudägarna och genom en teckningsgaranti utställd av Erik Penser Bankaktiebolag och externa garanter.

Om de medföljande teckningsoptionerna används fullt ut tillförs bolaget ytterligar 12,5 Mkr.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss