Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Saxlund Group AB

Saxlund Group AB

Saxlund Group AB
Fannys Väg 3
131 54 Nacka

Hemsida:

www.saxlund.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Saxlund är en miljöteknikkoncern som utvecklar, producerar, och servar utrustning och anläggningar för miljövänlig, effektiv och resurssnål energiproduktion. Saxlund Group AB hette tidigare Pilum AB.

Teckningsperiod:

30 maj 2011 - 15 juni 2011

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

11,86 Mkr

Teckningskurs:

0,77 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

20 maj 2011

Värdering:

Pre-money 30,26 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 2:9. Varje 1 befintlig aktie i Pilum berättigar till 2 teckningsrätter. 9 teckningsrätter ger rätt att teckna 1 nyemitterad aktie av serie B.

Post:

Övrigt:

Emissionen är till sin helhet garanterad. Handel med teckningsrätter: 30 maj – 10 juni 2011.

Uppdaterat: 2016-05-29

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss