Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i SAS AB

SAS AB

SAS AB
Frösundaviks allè 1
19587 Stockholm

Hemsida:

www.sasgroup.net

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

SAS betjänar framförallt den skandinaviska marknaden med ett brett utbud av flygbaserade tjänster med särskilt fokus på affärs-resandet. Scandinavian Airlines är medlem och en av grundarna till en av världens största globala flygallianser, Star Alliance. Övriga flygbolag i koncernen är Spanair, Braathens, Wideröes Flyveselskap och Air Botnia. I koncernen finns också flygstödjande verksamhet liksom hotellverksamhet.

Teckningsperiod:

15 april 2010 - 29 april 2010

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

5 miljarder kronor

Teckningskurs:

0,67 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

12 april 2010

Värdering:

Pre-money 1,67 miljarder kronor.

Villkor:

Företrädesrätt 3:1. 1 befintliga aktie ger innehavaren 3 teckningsrätter. 1 teckningsrätt ger rätt att teckna 1 ny aktie.

Post:

Övrigt:

Svenska, Danska och Norska regeringarna har uttalat sitt stöd för nyemissionen och att teckna sin pro rata-andel. Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har, genom Foundation Asset Management, uttalat sitt stöd för nyemissionen och att teckna sin pro rata-andel. J.P. Morgan, Nordea och SEB Enskilda, DnB NOR Markets, Royal Bank of Scotland och Danske Markets har ingått ett garantiavtal avseende resterande aktier i företrädesemissionen.

Uppdaterat: 2010-04-23

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss