Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i SAS AB

SAS AB

SAS AB
Frösundaviks allè 1
19587 Stockholm

Hemsida:

www.sasgroup.net

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

SAS betjänar framförallt den skandinaviska marknaden med ett brett utbud av flygbaserade tjänster med särskilt fokus på affärs-resandet. Scandinavian Airlines är medlem och en av grundarna till en av världens största globala flygallianser, Star Alliance. Övriga flygbolag i koncernen är Spanair, Braathens, Wideröes Flyveselskap och Air Botnia. I koncernen finns också flygstödjande verksamhet liksom hotellverksamhet.

Teckningsperiod:

17 juli 2020 - 17 juli 2020

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

2 250 Mkr

Teckningskurs:

1,89 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Konverting av seniora icke-säkerställda obligationer med fast ränta och förfallodag i november 2022 till stamaktier.

Post:

Övrigt:

Denna emission är en del i ett helt paket av rekapitaliseringsåtgärder.

För att besluta om konvertering av Obligationerna krävs att minst 50 % av Obligationernas justerade nominella belopp är representerat vid mötet och att minst 80 % av det representerade justerade nominella beloppet röstar för konvertering av Obligationerna.

Obligationsinnehavare som avger sin röst före den 9 juli 2020 ("Earlybirdfristen") kommer i tillägg att erhålla ett kontant belopp uppgående till 0,2 % av det nominella beloppet av varje Obligation för vilken de röstar, oavsett om innehavaren röstar för eller mot förslaget.

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss