Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i SAS AB

SAS AB

SAS AB
Frösundaviks allè 1
19587 Stockholm

Hemsida:

www.sasgroup.net

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

SAS betjänar framförallt den skandinaviska marknaden med ett brett utbud av flygbaserade tjänster med särskilt fokus på affärs-resandet. Scandinavian Airlines är medlem och en av grundarna till en av världens största globala flygallianser, Star Alliance. Övriga flygbolag i koncernen är Spanair, Braathens, Wideröes Flyveselskap och Air Botnia. I koncernen finns också flygstödjande verksamhet liksom hotellverksamhet.

Teckningsperiod:

10 februari 2014 - 20 februari 2014

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

2 miljarder kronor + 1,5 miljarder kronor

Teckningskurs:

500 kr per preferensaktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Erbjudandet är uppdelat i två delar. Ett erbjudande är riktat till allmänheten i Danmark, Norge och Sverige, vilket inkluderar Bolagets befintliga aktieägare i dessa länder, och ett erbjudande riktat till institutionella investerare.

Post:

Övrigt:

Vid stort intresse kan styrelsen ta beslut om att utöver de 2 miljarder kronorna ge ut aktier för ytterligare 1,5 miljarder.

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss