Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Saniona AB

Saniona AB

Saniona AB
Baltorpvej 154
2750 Ballerup, Danmark

Hemsida:

www.aniona.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Saniona är ett forsknings- och utvecklingsbolag fokuserat på forskning och utveckling av läkemedel för sjukdomar i centrala nervsystemet, autoimmuna sjukdomar och smärtlindring.

Teckningsperiod:

17 februari 2020 - 2 mars 2020

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

0 kr

Teckningskurs:

0 kr per unit

Likviddag:

Avstämningsdag:

13 februari 2020

Värdering:

Villkor:

Varje befintlig aktie ger till en (1) uniträtt och tjugonio (29) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit består av en (1) teckningsoption av serie TO 1 (”TO 1”), en (1) teckningsoption av serie TO 2 (”TO 2”) och en (1) teckningsoption av serie TO 3 (”TO 3”).

Post:

Övrigt:

Detta får sägas var en något annorlunda företrädesemission. Det händer annars att bolag delar ut teckningsoptioner utan vederlag till alla aktieägare, men Saniona genomför i stället transaktionen i form av en företrädesemission där priset för att teckna sig är 0 kr. Men aktieägarna måste alltså teckna sig, teckningsoptionerna delas inte ut automatiskt.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss