Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Saniona AB

Saniona AB

Saniona AB
Baltorpvej 154
2750 Ballerup, Danmark

Hemsida:

www.aniona.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Saniona är ett forsknings- och utvecklingsbolag fokuserat på forskning och utveckling av läkemedel för sjukdomar i centrala nervsystemet, autoimmuna sjukdomar och smärtlindring.

Teckningsperiod:

28 september 2015 - 8 oktober 2015

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

60,7 Mkr

Teckningskurs:

14 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

23 september 2015

Värdering:

242,8 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:4. För varje aktie i Saniona som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är säkerställd upp till cirka 80 procent via teckningsförbindelser och emissionsgarantier, motsvarande cirka 48,8 MSEK.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss