Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Saniona AB

Saniona AB

Saniona AB
Baltorpvej 154
2750 Ballerup, Danmark

Hemsida:

www.aniona.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Saniona är ett forsknings- och utvecklingsbolag fokuserat på forskning och utveckling av läkemedel för sjukdomar i centrala nervsystemet, autoimmuna sjukdomar och smärtlindring.

Teckningsperiod:

22 januari 2015 - 5 februari 2015

Lista:

Aktietorget

Emissionsbelopp:

24,3 Mkr

Teckningskurs:

7 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

16 januari 2015

Värdering:

97,2 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:4. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) nya aktie.

Post:

Övrigt:

Saniona har erhållit teckningsförbindelser om cirka 15,3 MSEK, totalt motsvarande cirka 63 procent av emissionsvolymen.

Uppdaterat: 2015-01-16

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss