Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Saniona AB

Saniona AB

Saniona AB
Baltorpvej 154
2750 Ballerup, Danmark

Hemsida:

www.aniona.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Saniona är ett forsknings- och utvecklingsbolag fokuserat på forskning och utveckling av läkemedel för sjukdomar i centrala nervsystemet, autoimmuna sjukdomar och smärtlindring.

Teckningsperiod:

4 mars 2014 - 18 mars 2014

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

17 Mkr

Teckningskurs:

5 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

52,4 Mkr pre-money.

Villkor:

Utan företrädesrätt.

Post:

Minimum 1000 aktier.

Övrigt:

Saniona har erhållit teckningsförbindelser om totalt 9,25 Mkr.

Företaget listar sig på Aktietorget den 22 april 2014.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss