Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Samtrygg Group AB

Samtrygg Group AB

Samtrygg Group AB
Brahegatan 9
114 37 Stockholm

Hemsida:

www.samtrygg.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Samtrygg en mötesplats för människor som efterfrågar en trygg och smidig andrahandsuthyrning. Genom att ge hyresvärdar betalningsgaranti, andrahandsförsäkring och säkra hyresavtal har Samtrygg gjort att marknaden fungerar betydligt mer effektivt.

Teckningsperiod:

9 januari 2020 - 9 januari 2020

Lista:

Nordic MTF

Emissionsbelopp:

6 Mkr

Teckningskurs:

4 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

30,74 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad till Gerhard Dal och Karlos Hanna, och avser 750 000 B-aktier vardera.

Post:

Övrigt:

Utöver denna riktade emission har bolaget därtill - med samma parter - ingått ett avtal avseende en låneram till marknadsmässiga villkor (12 procent årsränta) där bolaget erbjuds möjlighet (men ingen skyldighet) att under en period om 12 månader från och med idag, påkalla lån om totalt upp till SEK 6 miljoner. Den lånesumma som upptas, oavsett när det sker under perioden, förfaller 20 månader från dagens datum. Utställarna har, förutsatt att lån om minst SEK 1 miljon upptas under perioden, möjlighet att löpande under dessa 20 månader kvitta hela eller delar av den totala lånesumman mot nyemitterade B-aktier. En sådan kvittning skall ske till en rabatt om 12,5 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga aktiekursen (VWAP) under de första 30 handelsdagarna räknat från dagen då långivaren skickat en begäran till bolaget om kvittning.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss