Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB
Box 23
721 06 Västerås

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

SBB äger bostads- och samhällsfastigheter i hela Sverige och har som grundidé att äga och förvalta långsiktigt.

Teckningsperiod:

16 juli 2020 - 17 juli 2020

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

607 Mkr

Teckningskurs:

28,50 kr per D-aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad emission. Citigroup Global Markets och J.P. Morgan Securities agerar Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners i Erbjudandet. ABG Sundal Collier AB och Swedbank agerar också Joint Bookrunners i Erbjudandet.

Post:

Övrigt:

Emissionen inleddes efter att börsen stängt den 16 juli 2020 och ska vara klar innan börsen öppnar den 17 juli. Målet är att ta in 500 Mkr genom att sälja D-aktier.

Förutom den riktade emissionen av D-aktier gör SBB en emission av efterställda tvingande konvertibler som förfaller 2023 ("Konvertiblerna") till ett basbelopp om cirka 2,1 miljarder kronor med en möjlighet till utökning med 650 miljoner kronor, med konvertering till nya B-aktier i SBB.

Som en del av Erbjudandet stödjer SBBs VD och grundare, Ilija Batljan (via Ilija Batljan Invest AB), Fredrik Svensson och Sven-Olof Johansson Erbjudandet, och har för avsikt att delta i Erbjudandet.

Uppdatering: SBB fick in 607 Mkr i emissionen av D-aktier till 28,50 kr per styck.

Uppdaterat: 2020-07-17

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss