Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i SaltX Technology Holding AB

SaltX Technology Holding AB

SaltX Technology Holding AB
Instrumentvägen 20
126 53 Hägersten

Hemsida:

saltxtechnology.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

SaltX Technology utvecklar och säljer en patenterad energilagringsteknologi under varumärket SaltX. SaltX Technology Holding AB hette tidigare Anodaram AB. Anodaram AB hette tidigare WYA Holding AB. WYA Holding AB hette tidigare Anodaram AB.

Teckningsperiod:

2 maj 2017 - 19 maj 2017

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

100 Mkr

Teckningskurs:

11,20 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

27 april 2017

Värdering:

500 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:5.

Post:

Övrigt:

Totalt har 100 procent av det totala emissionsbeloppet garanterats genom teckningsförbindelser från huvudägare samt ett garantikonsortium.

Uppdaterat: 2017-04-24

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss