Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i SaltX Technology Holding AB

SaltX Technology Holding AB

SaltX Technology Holding AB
Instrumentvägen 20
126 53 Hägersten

Hemsida:

saltxtechnology.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

SaltX Technology utvecklar och säljer en patenterad energilagringsteknologi under varumärket SaltX. SaltX Technology Holding AB hette tidigare Anodaram AB. Anodaram AB hette tidigare WYA Holding AB. WYA Holding AB hette tidigare Anodaram AB.

Teckningsperiod:

16 maj 2016 - 31 maj 2016

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

21 Mkr

Teckningskurs:

3 kr per aktie och unit

Likviddag:

Enligt avräkningsnota.

Avstämningsdag:

Värdering:

131 Mkr pre-money.

Villkor:

Vänder sig till allmänheten.

Post:

1 aktie, minimum 4000 aktier.

Övrigt:

Obs, datumen är en uppskattning. Det som sagts är att teckningstiden ska inledas under andra halvan av april 2016.

1 unit består av 1 aktie och 1 teckningsoption. varje unit består av en aktie och en teckningsoption. Fyra teckningsoptioner ger rätt att senast den 31 oktober 2018 teckna en ny aktie i Anodaram för 5 kronor.

Uppdatering: Teckningstiden är 16-31 maj 2016.

Erbjudandet är i sin helhet garanterat av ett garantikonsortium som förbundit sig att teckna de aktier och teckningsoptioner i emissionen som inte tecknas av allmänheten.

Uppdaterat: 2016-05-13

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss