Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i SaltX Technology Holding AB

SaltX Technology Holding AB

SaltX Technology Holding AB
Instrumentvägen 20
126 53 Hägersten

Hemsida:

saltxtechnology.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

SaltX Technology utvecklar och säljer en patenterad energilagringsteknologi under varumärket SaltX. SaltX Technology Holding AB hette tidigare Anodaram AB. Anodaram AB hette tidigare WYA Holding AB. WYA Holding AB hette tidigare Anodaram AB.

Teckningsperiod:

1 april 2016 - 1 april 2016

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

9 Mkr

Teckningskurs:

3 kr per unit och aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till en mindre krets investerare.

Post:

Övrigt:

Denna riktade emission kommer att genomföras innan den 7 april 2016. Pengar för emissionen är deponerade.

1 unit består av 1 aktie och 1 teckningsoption. varje unit består av en aktie och en teckningsoption. Fyra teckningsoptioner ger rätt att senast den 31 oktober 2018 teckna en ny aktie i Anodaram för 5 kronor.

Förutom denna riktade emission kommer även en emission riktad till alllmänheten att göras.

Uppdaterat: 2016-03-07

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss