Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Sala Silvergruva AB

Sala Silvergruva AB
Dr. Christinas Väg
73336 Sala

Hemsida:

www.salasilvergruva.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Upplevelser i Sala Silvergruva för turister och konferensgäster.

Teckningsperiod:

15 september 2006 - 15 november 2006

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

4,4 Mkr (A) + 3,1 Mkr (B)

Teckningskurs:

125 kr

Likviddag:

24 november 2006

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Ingen företrädesrätt för B-aktier, Sala Kommun tecknar A-aktier.

Post:

10 aktier.

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss