Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Sagax AB

Sagax AB

Sagax AB
Engelbrektsplan 1, 6 tr
114 34 Stockholm

Hemsida:

www.sagax.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri.

Teckningsperiod:

9 maj 2019 - 10 maj 2019

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

200,6 Mkr

Teckningskurs:

34 kr per D-aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad emission via en accelererad bookbuilding-process anordnad av ABG Sundal Collier.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss