Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Safeture AB

Safeture AB

Safeture AB
Scheelevägen 27
223 63 Lund

Hemsida:

www.safeture.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Safeture erbjuder en app till företag så att deras anställda kan få information om farliga händelser. Safeture AB hette tidigare GWS Production AB.

Teckningsperiod:

3 juni 2020 - 17 juni 2020

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

23,19 Mkr

Teckningskurs:

10 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

1 juni 2020

Värdering:

231,9 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:10. Innehav av en (1) befintlig aktie i bolaget berättigar till en (1) teckningsrätt och tio (10) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Emissionen omfattas till 100 procent av tecknings- och garantiåtagande från Adma Förvaltnings AB.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss