Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Safe Lane Gaming AB

Safe Lane Gaming AB

Safe Lane Gaming AB
Birger Jarlsgatan 18a
Stockholm

Hemsida:

safelanegaming.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Safe Lane Gaming affärside är att vara ett förvärvsintensivt bolag inom spelindustrin. Bolaget utvecklar, förvärvar och förvaltar spel för samtliga plattformar tillgängliga för allmänheten. Safe Lane Gaming AB hette tidigare Challenger Mobile AB. Challenger Mobile AB hette tidigare Mobile Business Challenger MBC AB.

Teckningsperiod:

15 januari 2021 - 30 januari 2021

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

54 Mkr

Teckningskurs:

0,22 kr per unit / 0,11 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Företrädesrätt 2:13. 13 nuvarande aktier ger rätt att teckna 2 units. En unit innehåller 1 aktie, 1 teckningsoption av serie TO1 och 1 teckningsoption av serie TO2.

Post:

Övrigt:

Obs, 15-30 januari 2021 är dummy-datum, i skrivande stund är bara kommunicerats att den ska ske under första kvartalet 2021.

Emissionen är garanterad till 100 procent genom ingångna villkorade garantiförbindelser med Modelio Equity AB, Gerhard Dal, Exelity AB och Hexamo AB.

Därtill har SLG idag ingått avtal om lån om 20 MSEK som syftar till att refinansiera del av tidigare upptaget brygglån om 30 MSEK som kommunicerades via pressmeddelande den 2020-09-07. Lånet löper med en månadsränta om 0,8 procent och i övrigt på liknande villkor som tidigare upptaget brygglån. Långivare är Modelio Equity AB, Lubrica Equity AB och Munkekullen 5 förvaltning AB.

Teckningsoption TO1 har en löptid på sex månader, en TO1 ger rätt att teckna en ny aktie, teckningskurs 70 procent av volymviktad genomsnittlig kurs i Bolagets aktie 20 handelsdagar direkt innan nyttjandeperiod startar, takpris 0,14 kr.

Teckningsoption TO2 har en löptid på tolv månader, en TO2 ger rätt att teckna en aktie, teckningskurs 70 procent av volymviktad genomsnittlig kurs i Bolagets aktie 20 handelsdagar direkt innan nyttjandeperiod startar, takpris 0,18 kr.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss