Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Safe at Sea AB

Safe at Sea AB

Safe at Sea AB
Bultgatan 40 A
442 40 Kungälv

Hemsida:

www.safeatsea.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Safe at Sea tillverkar och säljer Rescuerunner, en smidig farkost för sjöräddning i hårt väder.

Teckningsperiod:

10 oktober 2016 - 27 oktober 2016

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

4,9 Mkr + 1 Mkr

Teckningskurs:

8 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

4 oktober 2016

Värdering:

19,6 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:4. En innehavd aktie ger en teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) aktie.

Post:

Övrigt:

Vid stort intresse för företrädesemission på 4,9 Mkr kan styrelsen använda en övertilldelningsoption på 1 Mkr.

Styrelsen ämnar säkerställa 30 procent av emissionen innan emissionstiden inleds.

Uppdaterat: 2016-09-26

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss