Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Safe at Sea AB

Safe at Sea AB

Safe at Sea AB
Bultgatan 40 A
442 40 Kungälv

Hemsida:

www.safeatsea.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Safe at Sea tillverkar och säljer Rescuerunner, en smidig farkost för sjöräddning i hårt väder.

Teckningsperiod:

18 november 2013 - 18 november 2013

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

1,8 Mkr

Teckningskurs:

6 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till Christian Berger och Marcus Kinnander.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen som Safe at Sea nyligen gjorde blev kraftigt övertecknad. Företaget gör därför en riktad nyemission till två investerare.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss