Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Safe at Sea AB

Safe at Sea AB

Safe at Sea AB
Bultgatan 40 A
442 40 Kungälv

Hemsida:

www.safeatsea.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Safe at Sea tillverkar och säljer Rescuerunner, en smidig farkost för sjöräddning i hårt väder.

Teckningsperiod:

21 oktober 2013 - 7 november 2013

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

2,6 Mkr

Teckningskurs:

6 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

14 oktober 2013

Värdering:

10,4 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:4. Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje befintlig aktie. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Handel med teckningsrätter i Safe at Sea kommer att ske på Aktietorget under perioden 21 oktober till den 7 november 2013.

Uppdaterat: 2013-10-21

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss