Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Safe at Sea AB

Safe at Sea AB

Safe at Sea AB
Bultgatan 40 A
442 40 Kungälv

Hemsida:

www.safeatsea.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Safe at Sea tillverkar och säljer Rescuerunner, en smidig farkost för sjöräddning i hårt väder.

Teckningsperiod:

10 april 2012 - 24 april 2012

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

2 Mkr

Teckningskurs:

0,10 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 2,7 Mkr.

Villkor:

Befintliga aktieägare har företräde.

Post:

Övrigt:

Emissionen är redan garanterad till 50 % av såväl befintliga ägare som nya investerare.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss