Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Safe at Sea AB

Safe at Sea AB

Safe at Sea AB
Bultgatan 40 A
442 40 Kungälv

Hemsida:

www.safeatsea.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Safe at Sea tillverkar och säljer Rescuerunner, en smidig farkost för sjöräddning i hårt väder.

Teckningsperiod:

29 juni 2011 - 13 juli 2011

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

3,3 Mkr

Teckningskurs:

0,30 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

27 juni 2011

Värdering:

Pre-money 6,6 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:2. Aktieägare erhåller 1 teckningsrätt för varje 1 befintlig aktie. 2 teckningsrätter berättigar till teckning av 1 ny aktie.

Post:

Övrigt:

Handel med teckningsrätter sker under perioden 29 juni till den 8 juli 2011. Handel med betalda tecknade aktier, BTA, sker från och med den 29 juni 2011 och fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. Denna registrering beräknas ske i mitten av augusti 2011.

Uppdaterat: 2011-06-29

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss