Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i RW Capital AB

RW Capital AB

RW Capital AB
Maskingatan 1
274 30 Skurup

Hemsida:

www.rwcapital.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

RW Capital förvärvar, förädlar och slutligen avyttrar flerfamiljsfastigheter med goda bostadslägen. RW Capital AB hette tidigare Runaware AB.

Teckningsperiod:

8 april 2014 - 20 maj 2014

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

97,6 Mkr + 10 Mkr

Teckningskurs:

0,80 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

4 april 2014

Värdering:

24,4 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 4:1.

Post:

Övrigt:

Övertilldelningsoptionen på 10 Mkr användes.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss