Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i RW Capital AB

RW Capital AB

RW Capital AB
Maskingatan 1
274 30 Skurup

Hemsida:

www.rwcapital.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

RW Capital förvärvar, förädlar och slutligen avyttrar flerfamiljsfastigheter med goda bostadslägen. RW Capital AB hette tidigare Runaware AB.

Teckningsperiod:

9 september 2011 - 23 september 2011

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

20,3 Mkr

Teckningskurs:

7 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

6 september 2011

Värdering:

Pre-money 10,15 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 2:1.

Post:

Övrigt:

Bolaget har inhämtat förbindelser från större aktieägare att teckna aktier för motsvarande ca 7,5 Mkr. Detta motsvarar en teckningsgrad på ca 37 procent. Därutöver har bolaget upphandlat en emissionsgaranti om ca 13 Mkr vilket ger en förväntad teckningsgrad i emissionen om 100 procent.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss