Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i RW Capital AB

RW Capital AB

RW Capital AB
Maskingatan 1
274 30 Skurup

Hemsida:

www.rwcapital.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

RW Capital förvärvar, förädlar och slutligen avyttrar flerfamiljsfastigheter med goda bostadslägen. RW Capital AB hette tidigare Runaware AB.

Teckningsperiod:

10 september 2010 - 24 september 2010

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

27,3 Mkr

Teckningskurs:

0,56 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

7 september 2010

Värdering:

Pre-money 36,4 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 3:4. Varje 1 gammal aktie ger 3 teckningsrätter. 4 teckningsrätter ger rätt att teckna 1 ny aktie.

Post:

Övrigt:

Handel med teckningsrätter sker 10 september - 21 september 2010.

Uppdaterat: 2010-08-27

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss