Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Russian Real Estate Investment Company AB

Russian Real Estate Investment Company AB

Russian Real Estate Investment Company AB
Lindhagensgatan 94
112 18 Stockholm

Hemsida:

ruric.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Ruric är ett fastighetsbolag med fokusering på Ryssland. Bolaget förvärvar, utvecklar, hyr ut och avyttrar fastigheter i S:t Petersburg i Ryssland. Fokus ligger på kommersiella lokaler.

Teckningsperiod:

26 november 2014 - 30 december 2015

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

139,8 Mkr

Teckningskurs:

0,13 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

24 november 2014

Värdering:

35 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 4:1. Aktieägare erhåller en (1) Teckningsrätt för varje befintlig aktie (oavsett aktieslag) som innehas på Avstämningsdagen. En (1) Teckningsrätt berättigar till teckning av fyra (4) Nya Aktier.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss