Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i RusForest AB

RusForest AB

RusForest AB
Biblioteksgatan 6
11146 Stockholm

Hemsida:

www.rusforest.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

RusForest är ett skogsbolag med stora innehav i Ryssland. Företaget hette tidigare Varyag Resources AB och startades som ett private equity-bolag som investerade i onoterade råvarubolag i Ryssland och övriga OSS. Under 2009 gördes bolaget om till ett skogsbolag och köteer 50 % av RusForest. Varyag Resources byter även namn till RusForest.

Teckningsperiod:

21 mars 2012 - 4 april 2012

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

452,2 Mkr

Teckningskurs:

1,18 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

19 mars 2012

Värdering:

Pre-money 113 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 4:1.

Post:

Övrigt:

Vostok Nafta, bolagets största aktieägare med 29,4 procent av aktierna, har meddelat att de avser att ansöka om undantag från gällande budpliktsregler och teckna sin del av aktierna inom ramen för ett sådant undantag. Därutöver har befintliga aktieägare som representerar ytterligare 31,1 procent av aktiekapitalet uttryckt sitt stöd för företrädesemissionen.

Observera, datum för emissionen är inte bestämda ännu. Ovanstående datum är bara en uppskattning.

Uppdatering: Datum och övriga uppgifter införda.

Uppdatering: Hela nyemissionen blev tecknad.

Uppdaterat: 2012-04-11

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss