Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i RusForest AB

RusForest AB

RusForest AB
Biblioteksgatan 6
11146 Stockholm

Hemsida:

www.rusforest.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

RusForest är ett skogsbolag med stora innehav i Ryssland. Företaget hette tidigare Varyag Resources AB och startades som ett private equity-bolag som investerade i onoterade råvarubolag i Ryssland och övriga OSS. Under 2009 gördes bolaget om till ett skogsbolag och köteer 50 % av RusForest. Varyag Resources byter även namn till RusForest.

Teckningsperiod:

18 oktober 2010 - 1 november 2010

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

440 Mkr

Teckningskurs:

10 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

15 oktober 2010

Värdering:

Pre-money 220 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 2:1.

Post:

Övrigt:

Vostok Nafta, som idag äger 49,9 procent av aktierna i RusForest har förbundit sig att teckna sin pro-rata andel av företrädesrättsemissionen. Handel med teckningsrätter förväntas ske från 19 - 27 oktober 2010. RusForest planerar också att göra en apportemission för att möjliggöra förvärv av aktier i bolag inom den koncern vari NTG ingår· Styrelsen har beslutat om förvärv av 86 procent av OAO "LDK-3" samt 100 procent av OOO "Infa".

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss