Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Run way Safe Sweden AB

Run way Safe Sweden AB

Run way Safe Sweden AB
Asksätersvägen 1
585 97 Linköping

Hemsida:

runwaysafe.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Runway Safe erbjuder en lösning bestående av en säkerhetsbädd av Glasopor som effektivt och säkert stoppar flygplan som åkt av banan på ett sätt som innebär minskade kostnader i form av person- och materialskador..

Teckningsperiod:

19 maj 2014 - 31 juli 2014

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

Teckningskurs:

4 kr

Likviddag:

Inom tre bankdagar.

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Post:

62 500 aktier, dvs 250 000 kr.

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss