Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Rottneros AB

Rottneros AB

Rottneros AB
Kanalvägen 16
194 26 Upplands Väsby

Hemsida:

www.rottneros.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Rottneros med anor ända tillbaks till 1600-talet är en ointegrerad och kundanpassad leverantör av högkvalitativa pappersmassor.

Teckningsperiod:

23 november 2009 - 7 december 2009

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

225 Mkr

Teckningskurs:

0,25 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

18 november 2009

Värdering:

Villkor:

Företrädesrätt 5:1. Varje befintlig aktie i Rottneros berättigar till fem (5) teckningsrätter. En (1) teckningsrätt ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Rottneros. Teckningskursen är 0,25 kronor per aktie. Till följd av erbjudande om köpoptioner avseende del av bankernas aktieinnehav erhålls, utan ytterligare vederlag, för varje hundra (100) nytecknade aktier även tjugosju (27) köpoptioner. Varje köpoption berättigar till att inom två år förvärva en (1) aktie för 0,82 kronor.

Post:

Övrigt:

Rottneros gör även en riktad nyemission till Rottneros banksyndikat genom kvittning av lån motsvarande 200 MSEK där varje aktie tecknas för 0,45 kronor.

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss