Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Rootfruit Scandinavia AB

Rootfruit Scandinavia AB

Rootfruit Scandinavia AB
Industrigatan 23
312 34 Laholm

Hemsida:

www.rootfruit.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Rootfruit är ett företag som utvecklar, tillverkar och säljer chips och snacks av hög kvalitet.

Teckningsperiod:

13 juni 2016 - 28 juni 2016

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

6,5 Mkr

Teckningskurs:

7,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

9 juni 2016

Värdering:

39 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:6. Varje aktie ger en teckningsrätt. Sex (6) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) aktie.

Post:

Övrigt:

Av emissionen har ledning, styrelseledamöter, tidigare huvudägare samt nya investerare förbundit sig att teckna drygt 59 procent av emissionen.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss