Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Rootfruit Scandinavia AB

Rootfruit Scandinavia AB

Rootfruit Scandinavia AB
Industrigatan 23
312 34 Laholm

Hemsida:

www.rootfruit.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Rootfruit är ett företag som utvecklar, tillverkar och säljer chips och snacks av hög kvalitet.

Teckningsperiod:

9 oktober 2014 - 3 november 2014

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

6,09 Mkr

Teckningskurs:

4,35 kr

Likviddag:

14 november 2014

Avstämningsdag:

Värdering:

15 Mkr pre-money.

Villkor:

Utan företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Post:

1 aktie, dock minst 1000 aktier.

Övrigt:

Rootfruit listas på Aktietorget den 1 december 2014.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss