Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Rörvik Timber AB

Rörvik Timber AB

Rörvik Timber AB
Grännav. 24
56134 Huskvarna

Hemsida:

www.rtimber.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Rörvik Timber bedriver träförädling vid tio produktionsenheter i södra Sverige. Verksamheten bedrivs i två affärsområden, Timber och Råvara.

Teckningsperiod:

29 mars 2010 - 16 april 2010

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

249,5 Mkr

Teckningskurs:

0,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

24 mars 2010

Värdering:

Pre-money 6,9 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 36:1. 1 innehavd aktie i Rörvik Timber (oavsett aktieslag) berättigar till 36 teckningsrätter. 1 teckningsrätt berättigar till teckning av 1 ny B-aktie.

Post:

Övrigt:

Handel med teckningsrätter, 29 mars – 13 april 2010. Nyemissionen är till fullo garanterad av Traction Delta AB, Förvaltnings AB Wasatornet, Investment AB Öresund och HQ Bank. I samband med emissionen görs även kvittningsemission till Nordea på 87,5 miljoner aktier (mot en fordran på 100 Mkr) och till vissa av bolagets andra fordringsägare på 24 miljoner aktier (mot forderingar på 12 Mkr).

Uppdaterat: 2010-04-02

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss