Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Rörvik Timber AB

Rörvik Timber AB

Rörvik Timber AB
Grännav. 24
56134 Huskvarna

Hemsida:

www.rtimber.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Rörvik Timber bedriver träförädling vid tio produktionsenheter i södra Sverige. Verksamheten bedrivs i två affärsområden, Timber och Råvara.

Teckningsperiod:

25 april 2013 - 13 maj 2013

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

207 Mkr

Teckningskurs:

3 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Kvittningsemission. Rätt att teckna nya aktier ska med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt tillkomma innehavare av bolagets konvertibler 2011/2016.

Post:

Övrigt:

Samtidigt som denna kvittningsemission gör Rörvik en företrädesemission på 275 Mkr.

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss