Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Rörvik Timber AB

Rörvik Timber AB

Rörvik Timber AB
Grännav. 24
56134 Huskvarna

Hemsida:

www.rtimber.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Rörvik Timber bedriver träförädling vid tio produktionsenheter i södra Sverige. Verksamheten bedrivs i två affärsområden, Timber och Råvara.

Teckningsperiod:

25 april 2013 - 13 maj 2013

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

275 Mkr

Teckningskurs:

2 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

22 april 2013

Värdering:

Pre-money 12,5 Mkr, utan hänsyn tagen till utspädning via konvertibler.

Villkor:

Företrädesrätt 22:1. Företrädesrätten utövas med stöd av teckningsrätter; för varje aktie, oavsett serie, erhålls 22 teckningsrätter. En (1) teckningsrätt ger rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B.

Post:

Övrigt:

Förutom företrädesemissionen på 275 Mkr gör företaget en kvittningsemission på 207 Mkr för konvertibelinnehavarna.

Bolagets huvudaktieägare, Meerwind AB, har i teckningsförbindelse åtagit sig att teckna sin andel i företrädesemissionen, vilket motsvarar cirka 50 procent av företrädesemissionen, och att utnyttja hela sitt konvertibelinnehav för teckning i kvittningsemissionen, vilket motsvarar cirka 90 procent av kvittningsemissionen.

Handel med teckningsrätter kommer att ske på NASDAQ OMX Stockholm under perioden 25 april - 7 maj 2013.

Uppdaterat: 2013-03-14

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss