Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Rocker AB

Rocker AB

Rocker AB
Flaggan 1115
116 74 Stockholm

Hemsida:

rocker.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Rocker erbjuder konsumentlån. Bolaget har även planer på att bli en bredare bank. Rocker AB hette tidigare Bynk AB.

Teckningsperiod:

20 oktober 2021 - 27 oktober 2021

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

200 Mkr + 30 Mkr

Teckningskurs:

16,50 kr

Likviddag:

2 november 2021

Avstämningsdag:

Värdering:

1292 Mkr pre-money

Villkor:

Riktas till allmänheten i Sverige och till institutionella investerare i Sverige och internationellt. Dock prioriteras befintliga aktieägare framför övriga.

Post:

Övrigt:

Rocker noteras på First North den 29 oktober 2021.

Rockers två största aktieägare, Schibsted Tillväxtmedier AB och LMK har, med vissa sedvanliga villkor, åtagit sig att teckna aktier i Erbjudandet till ett sammanlagt värde om upp till 100 MSEK med garanterad tilldelning om minst 45 MSEK. Teckningar från övriga existerande aktieägare kommer i största möjliga mån att prioriteras vid allokeringen av erbjudandet. Övertilldelningsoptionen på 30 Mkr avser nyemitterade aktier och kan utnyttjas av Pareto Securities AB.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss