Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Robert Friman International AB

Robert Friman International AB

Robert Friman International AB
Långgatan 35
335 22 Gnosjö

Hemsida:

www.robertfriman.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Robert Frimans affärsidé är att genom långsiktiga relationer och egendesignade smycken erbjuda smyckesindustrin ett fullserviceerbjudande. Robert Friman International AB hette tidigare VJ Since 1890 Sverige AB. VJ since 1890 Sverige AB hette tidigare Guld Invest Norden AB.

Teckningsperiod:

30 juni 2014 - 28 juli 2014

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

13 Mkr

Teckningskurs:

0,10 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

26 juni 2014

Värdering:

Villkor:

Företrädesrätt 1:1.

Post:

Övrigt:

VJ Since gör även en apportemission. Båda emissionerna görs för att betala köpet av smyckesföretaget Robert Friman & Co AB.

Uppdatering: VJ Since 1890 meddelar att företrädesemissionen nu är säkerställd till 10,5 MSEK genom garantiavtal, vilket motsvarar 81 % av emissionen.

Uppdatering: Teckningstiden förlängd till den 28 juli 2014.

Uppdaterat: 2014-07-14

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss