Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i RNB Retail and Brands AB

RNB Retail and Brands AB

RNB Retail and Brands AB
Regeringsgatan 29
10323 Stockholm

Hemsida:

www.rnb.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

RNB bedriver verksamhet inom mode, konfektion, accessoarer, juveler och kosmetik genom ett nätverk av ungefär 470 butiker i mellan- och i det övre prissegmentet med fokus på en serviceupplevelse utöver det vanliga.

Teckningsperiod:

2 september 2008 - 18 september 2008

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

342 Mkr

Teckningskurs:

6 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

28 augusti 2008

Värdering:

342 Mkr pre-money och 684 post money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:1

Post:

Övrigt:

Vissa större aktieägare och medlemmar i RNB:s styrelse och företagsledning, representerande sammanlagt cirka 38 procent av aktierna i bolaget har uttryckt sin avsikt att utnyttja samtliga på grund av sitt aktieägande mottagna teckningsrätter för nyteckning av aktier. Därutöver har vissa aktieägare och andra uttryckt sin avsikt att garantera teckning av aktier till ett sammanlagt värde om 213 Mkr, motsvarande cirka 62 procent av nyemissionen. Därmed finns avsikter att teckna 100 procent av nyemissionen.

Uppdaterat: 2008-08-24

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss