Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i RNB Retail and Brands AB

RNB Retail and Brands AB

RNB Retail and Brands AB
Regeringsgatan 29
10323 Stockholm

Hemsida:

www.rnb.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

RNB bedriver verksamhet inom mode, konfektion, accessoarer, juveler och kosmetik genom ett nätverk av ungefär 470 butiker i mellan- och i det övre prissegmentet med fokus på en serviceupplevelse utöver det vanliga.

Teckningsperiod:

8 april 2013 - 22 april 2013

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

463,2 Mkr

Teckningskurs:

0,07 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

3 april 2013

Värdering:

11,6 Mkr pre-money och 474,8 post money.

Villkor:

Företrädesrätt 40:1. Varje befintlig aktie ger fyra teckningsrätter. En teckningsrätt ger rätt att teckna tio nya aktier.

Post:

Övrigt:

Befintliga aktieägare har ingått teckningsåtaganden motsvarande 31 procent av kapitalet samt garantiåtaganden som tillsammans med nämnda teckningsåtaganden utgör totalt 71 procent av det totala emissionsbeloppet. Därutöver tillkommer garantiåtaganden från ett externt garantikonsortium innefattande Carnegie Investment Bank, vilket innebär att emissionen i sin helhet är säkerställd.

Uppdaterat: 2013-04-06

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss