Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i RLS Global AB

RLS Global AB

RLS Global AB
Medicinaregatan 8
413 90 Göteborg

Hemsida:

www.rubiconlifescience.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

RLS Global (Rubicon Life Science) utvecklar biokemiska produkter och metoder för minimalinvasiv tandvård, dvs en tandvård som är vävnadsbevarande och minimerar omfattningen av borrning och andra mekaniska ingrepp. RLS Global AB hette tidigare Orasolv Products AB. Planerat namnbyte var till Rubicon Life Science AB.

Teckningsperiod:

25 januari 2016 - 8 februari 2016

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

15,6 Mkr

Teckningskurs:

5 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

21 januari 2016

Värdering:

234 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:15. Aktieägare erhåller för varje innehavd aktie en (1) teckningsrätt. Det krävs femton (15) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Nyemissionen är garanterad till 100 % genom teckningsförbindelser från våra huvudägare samt emissionsgarantier.

Handel med teckningsrätter äger rum på AktieTorget under perioden från och med den 25 januari till och med den 4 februari 2016.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss