Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Ripasso Energy AB

Ripasso Energy AB

Ripasso Energy AB
Gruvgatan 35 B
421 30 Västra Frölunda

Hemsida:

www.ripassoenergy.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Ripasso Energy har utvecklat en hybridiserad stirlingmotor som möjliggör elproduktion dygnet runt med hjälp av solen, då den är tillgänglig, kombinerat med ett stort urval av bränslen vid mörker eller moln.

Teckningsperiod:

3 oktober 2016 - 26 oktober 2016

Lista:

Nordic MTF

Emissionsbelopp:

23 Mkr

Teckningskurs:

4 kr

Likviddag:

Enligt avräkningsnota.

Avstämningsdag:

27 september 2016

Värdering:

215,4 Mkr pre-money.

Villkor:

Aktieägare i Dividend Sweden AB har företrädesrätt.

Post:

1 aktie

Övrigt:

Ripasso Energy noterar sig den 28 november 2016 NGM Nordic-MTF.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss