Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Rindi Energi AB

Rindi Energi AB

Rindi Energi AB
Jungmansg. 1 A
62151 Visby

Hemsida:

rindi.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Rindi Energi AB skall vara en internationell aktör inom förnyelsebar energi. Bolaget vänder sig kommuner, industrier eller andra möjliga kunder och partners i såväl Sverige som andra länder vad gäller både byggande och drivande av anläggningar för leverans av färdig värme, ånga, el samt pellets baserat på förnyelsebar energi.

Teckningsperiod:

26 november 2012 - 7 december 2012

Lista:

Alternativa Aktiemarknaden

Emissionsbelopp:

23,7 Mkr

Teckningskurs:

2 kr (10 kr per unit)

Likviddag:

Avstämningsdag:

19 november 2012

Värdering:

Pre-money 47,4 Mkr, exklusive eventuella utestående finansiella papper.

Villkor:

Företrädesrätt 1:2. 10 befintliga aktier ger 1 uniträtt. Det krävs 1 uniträtt för att teckna 1 unit. 1 unit består av 5 aktier och 1 teckningsoption.

Post:

Övrigt:

1 unit består av 5 aktier och 1 teckningsoption.

OBS, datumen är en uppskattning, ingen exakt tid har kommunicerats ännu.

Uppdatering: Exakta datum och villkor har nu kommunicerats.

Uppdaterat: 2012-09-26

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss